Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ Cao Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: A110 Đường 30 Tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: A110, 30 Thang 4 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Mã số thuế 0402005569
Tên v.tắt/giao dịch Da Nang High Technology Solutions Development Investment Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Phạm Phúc Tiến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính