Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hoàng Long
Mã số thuế:

0401954525

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 320, đường 2 tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 3rd Floor, Building 320, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH An Phát Plus
Mã số thuế:

0401953049

Địa chỉ: 86 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 86 Nguyen Huu Dat, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA HOUSE
Mã số thuế:

0401952415

Địa chỉ: K107/H1/4 Hoàng Thúc Trâm, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K107/H1/4 Hoang Thuc Tram, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND
Mã số thuế:

0401951355

Địa chỉ: Tầng 2, 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 2nd Floor, 63 Phan Dang Luu, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TRUNG TÍN
Mã số thuế:

0401951330

Địa chỉ: Số 250 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 250, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT Y & I
Mã số thuế:

0401949571

Địa chỉ: K36A/4 Châu Thượng Văn, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K36a/4 Chau Thuong Van, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOME - ENTERTAINMENT
Mã số thuế:

0401950520

Địa chỉ: 03 Trần Thị Lý, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 03 Tran Thi Ly, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV JOHN TRAN LAND
Mã số thuế:

0401949645

Địa chỉ: 382 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 382 Nui Thanh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH THANH HUY AUDIO
Mã số thuế:

0401949620

Địa chỉ: 10 Nam Sơn 4, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 10 Nam Son 4, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH NHÂN
Mã số thuế:

0401948881

Địa chỉ: K129/58 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K129/58 Tieu La, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN - ANT
Mã số thuế:

0401947905

Địa chỉ: 289 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 289 Nguyen Huu Tho, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp