Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Anlaco
Mã số thuế:

0402004808

Địa chỉ: Số nhà 295, đường Ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 295, Y Lan Nguyen Phi Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Minh Châu Đại Việt
Mã số thuế:

0402004639

Địa chỉ: K374/H24/15 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K374/H24/15 Nui Thanh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Cường Audio
Mã số thuế:

0402004004

Địa chỉ: K42/H2/3 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K42/H2/3 Tieu La, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Cường Tấn
Mã số thuế:

0402003522

Địa chỉ: 241 Ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 241 Y Lan Nguyen Phi, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Đoàn
Mã số thuế:

0402002617

Địa chỉ: 48 Nguyễn Sơn Hà, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 48 Nguyen Son Ha, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Fantech
Mã số thuế:

0402000521

Địa chỉ: K47/23 Lê Bá Trinh, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K47/23 Le Ba Trinh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp