Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Tm House Hồng Minh
Mã số thuế:

0402059081

Địa chỉ: 06 Nguyễn Phẩm, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 06 Nguyen Pham, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-09-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xnk Apl
Mã số thuế:

0402058627

Địa chỉ: 108 Ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 108 Y Lan Nguyen Phi, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-09-2020

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Delta
Mã số thuế:

0402058401

Địa chỉ: 34A Mai Dị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 34a Mai Di, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-09-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Vũ Lâm
Mã số thuế:

0402058458

 Điện thoại:

0905259563

Địa chỉ: 02 Trần Thị Lý, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 02 Tran Thi Ly, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31-08-2020

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Trung Dũng
Mã số thuế:

0402057535

 Điện thoại:

0905108357

Địa chỉ: 316/9 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 316/9 Nui Thanh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-08-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG RENDER THU HIỀN
Mã số thuế:

0402057133

 Điện thoại:

0906876489

Địa chỉ: 55 tiểu la, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 55 Tieu La, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/08/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Kỳ Lâm
Mã số thuế:

0402056073

Địa chỉ: 62 Ngô Thị Liễu, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 62 Ngo Thi Lieu, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31-07-2020

Công Ty TNHH Pt Nhật Anh
Mã số thuế:

0402055665

Địa chỉ: 176/32 Tống Phước Phổ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 176/32 Tong Phuoc Pho, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp