Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Công Nghệ Palm Yue
Mã số thuế:

0402023744

Địa chỉ: 320 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 320, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư & Tmdv Us.builder Việt Nam
Mã số thuế:

0402023014

Địa chỉ: K235/65/8 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K235/65/8 Tieu La, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Sông Hàn
Mã số thuế:

0402021881

Địa chỉ: 27/7 Tạ Hiện, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 27/7 Ta Hien, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Aci
Mã số thuế:

0402020214

Địa chỉ: Lô A92 đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot A92, 30 Thang 4 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Thông Tin Hoa Minh
Mã số thuế:

0402019628

Địa chỉ: 183 Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 183 Han Thuyen, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Kookming
Mã số thuế:

0402019339

Địa chỉ: Lô 6,7,8 Khu đô thị phức hợp HallaJade Residence, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 6, 7, 8, Phuc Hop Hallajade Residence Urban Area, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Hiếu Lê Phát
Mã số thuế:

0402019096

Địa chỉ: 76 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 76 Huynh Tan Phat, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Fuji Dental Clinic
Mã số thuế:

0402017772

Địa chỉ: 30 Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 30 Han Thuyen, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp