Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hải Châu II- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Trang Store
Mã số thuế:

0401926983

Địa chỉ: 15 Trần Kế Xương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 15 Tran Ke Xuong, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-09-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BẢO KHÔI PHÁT
Mã số thuế:

0401904884

Địa chỉ: 580 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 580 Ong Ich Khiem, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/06/2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nội Thất An Phong
Mã số thuế:

0401902703

Địa chỉ: 282 Hùng Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 282 Hung Vuong, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty TNHH Hyunjin Tech
Mã số thuế:

0401895460

Địa chỉ: K164/29 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K164/29 Hoang Dieu, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24-04-2018

Công Ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Gia Phước
Mã số thuế:

0401894770

Địa chỉ: K172/1 Lê Đình Dương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K172/1 Le Dinh Duong, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-04-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DANA HOME
Mã số thuế:

0401888022

 Điện thoại:

0906.578.959

Địa chỉ: K15/02 Phạm Ngũ Lão, Phường Hải Châu II , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K15/02 Pham Ngu Lao, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28/03/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Hiếu Nguyên
Mã số thuế:

0401886579

Địa chỉ: 128 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 128 Trieu Nu Vuong, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 22-03-2018

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HIỆP HÀO
Mã số thuế:

0401885374

 Điện thoại:

0917.234.567

Địa chỉ: 486/11 ông ích Khiêm, Phường Hải Châu II , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 486/11 Ong Ich Khiem, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp