Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Thuận- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Toàn Phát
Mã số thuế:

0401982385

Địa chỉ: Lô B31-32 Trần Văn Trứ, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot B31-32 Tran Van Tru, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tâm Minh Thắng
Mã số thuế:

0401976631

Địa chỉ: 42 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 42 Phan Thanh Tai, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty Cổ Phần The Team Group
Mã số thuế:

0401975324

Địa chỉ: Lô A44 - Khu B2-1, Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot A44 - Khu B2-1, Khu Dan Cu, Khach San, Can Ho Va Thuong Mai Dich Vu 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH An Lạc Tâm
Mã số thuế:

0401961988

Địa chỉ: 41 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 41 Le Quy Don, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty Cổ Phần Tm Và Dv Xnk Hope
Mã số thuế:

0401961392

Địa chỉ: 356/55 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 356/55 Hoang Dieu, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-03-2019

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Đầu Tư Hoàng Gia Miền Trung
Mã số thuế:

0401958181

Địa chỉ: 429 - 431 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 429 - 431 Hoang Dieu, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-03-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HOME LAND
Mã số thuế:

0401950545

Địa chỉ: Lô B4, B5 Khu B3-2 Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot B4, B5 Khu B3-2 Khu Dan Cu, Khach San, Can Ho Va Thuong Mai Dich Vu, Street 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO THIỆN ÂN
Mã số thuế:

0401950457

Địa chỉ: 254 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 254 Trung Nu Vuong, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI LINH ĐÀ NẴNG
Mã số thuế:

0401949412

Địa chỉ: 92 đường 2/9, Phường Bình Thuận , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 92, Street 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH HD INDUSTRY
Mã số thuế:

0401936815

Địa chỉ: 45 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 45 Le Quy Don, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH THIỆN NHÂN
Mã số thuế:

0401934021

Địa chỉ: 169f Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 169F Trung Nu Vuong, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp