Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hiên- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Hoàng Yến Apartment
Mã số thuế:

0402000539

Địa chỉ: 356/93/13 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 356/93/13 Hoang Dieu, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Mộc Phát
Mã số thuế:

0402000401

Địa chỉ: 60 đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 60, Street 2/9, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Weplus Việt Nam
Mã số thuế:

0401999879

Địa chỉ: 106 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 106 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Sơn Dulix Việt Nam
Mã số thuế:

0401997430

Địa chỉ: Tầng 5, số 98 đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 5th Floor, No 98, Street 2/9, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nva
Mã số thuế:

0401990001

Địa chỉ: K253/22 Nguyễn Hoàng, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K253/22 Nguyen Hoang, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-07-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐẠI LÂM MỘC
Mã số thuế:

0401950922

Địa chỉ: K168/4 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K168/4 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV LUÂN APPLE
Mã số thuế:

0401950023

Địa chỉ: 146 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 146 Huynh Thuc Khang, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Leading Land
Mã số thuế:

0401941445

Địa chỉ: 28 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 28 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC DANA REAL
Mã số thuế:

0401937174

Địa chỉ: Số 52 đường 2 Tháng 9, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 52, 2 Thang 9 Street, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/11/2018

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mã số thuế:

0401935057

Địa chỉ: 315 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 315 Phan Chau Trinh, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Bảo Thuận Hoàng
Mã số thuế:

0401926662

Địa chỉ: K634/71/30 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K634/71/30 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-09-2018

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Trần Nam
Mã số thuế:

0401915766

Địa chỉ: K122/22 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K122/22 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp