Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Tenda Việt
Mã số thuế:

0402001324

Địa chỉ: 86/21 Đống Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 86/21 Dong Da, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Fantech
Mã số thuế:

0402000521

Địa chỉ: K47/23 Lê Bá Trinh, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K47/23 Le Ba Trinh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Hoàng Yến Apartment
Mã số thuế:

0402000539

Địa chỉ: 356/93/13 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 356/93/13 Hoang Dieu, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Mộc Phát
Mã số thuế:

0402000401

Địa chỉ: 60 đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 60, Street 2/9, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Bilass
Mã số thuế:

0402000024

Địa chỉ: K268/14A Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K268/14a Tran Phu, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Weplus Việt Nam
Mã số thuế:

0401999879

Địa chỉ: 106 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 106 Trung Nu Vuong, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp