Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Navas Medical
Mã số thuế:

0402012326

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lau 3, Indochina Riverside Building, 74 Bach Dang, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Diệp Kim Hải
Mã số thuế:

0402011280

Địa chỉ: 25A Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 25a Luong Ngoc Quyen, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty Cổ Phần Quốc Tiến Vina
Mã số thuế:

0402011650

Địa chỉ: 22 Chi Lăng, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 22 Chi Lang, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Beautiful Face
Mã số thuế:

0402010914

Địa chỉ: 349 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 349 Trung Nu Vuong, Hoa Thuan Dong Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Vietnam Pacific Appraisal & Consultancy
Mã số thuế:

0402011386

Địa chỉ: Phòng 703A, Số 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Zoom 703a, No 115 Nguyen Van Linh, Nam Duong Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sơn Tùng Group
Mã số thuế:

0402010537

Địa chỉ: 121 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 121 Hoang Van Thu, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp