Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCORP RETAIL
Mã số thuế:

0402053065

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà PVCombank, Lô A2.1, đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 10th Floor, Pvcombank Building, Lot A2.1, 30 Thang 4 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/07/2020

QUỸ XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mã số thuế:

0402053033

Địa chỉ: 27-29 Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 27-29 Ly Tu Trong, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/07/2020

Công Ty TNHH Thiết Bị - Đầu Tư - Xây Dựng Hula
Mã số thuế:

0402052632

Địa chỉ: 383/H4/2 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 383/H4/2 Nui Thanh, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-07-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DANA LAND
Mã số thuế:

0402052512

Địa chỉ: 116 Tống Phước Phổ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 116 Tong Phuoc Pho, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WAB
Mã số thuế:

0402052167

Địa chỉ: 55 Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 55 Phan Boi Chau, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10/07/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Vergosc
Mã số thuế:

0402052061

Địa chỉ: 17/2 Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 17/2 Tran Quy Cap, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-07-2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SIMDESIGN
Mã số thuế:

0402052230

Địa chỉ: 06 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 06 Phan Dang Luu, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp