Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Ykm-hv
Mã số thuế:

0402025082

Địa chỉ: K36/5 Châu Văn Liêm, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K36/5 Chau Van Liem, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Bonchon Central
Mã số thuế:

0402024628

Địa chỉ: 08-10 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 08-10 Nguyen Van Linh, Nam Duong Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Gaudi Mtsh
Mã số thuế:

0402024392

Địa chỉ: Phòng 708B, tầng 7, tòa nhà Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn - Số 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Zoom 708B, 7th Floor, Khach San Muong Thanh Luxury Song Han - So 115 Nguyen Van Linh Building, Nam Duong Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phố Hiến Đà Nẵng
Mã số thuế:

0402024473

Địa chỉ: Số 13, Đường B1, Khu đô thị quốc tế Đa Phước, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 13, B1 Street, Quoc Te Da Phuoc Urban Area, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Thái Hà Auto
Mã số thuế:

0402023984

Địa chỉ: 100 Tiểu La, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 100 Tieu La, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Palm Yue
Mã số thuế:

0402023744

Địa chỉ: 320 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 320, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp