Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Nara Trade
Mã số thuế:

0401965894

Địa chỉ: Số 160, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 160, Street 3/2, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty Cổ Phần Awesome
Mã số thuế:

0401966464

Địa chỉ: Tầng 1, Số 24 đường Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 1st Floor, No 24, Phan Boi Chau Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp