Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH An Phát Plus
Mã số thuế:

0401953049

Địa chỉ: 86 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 86 Nguyen Huu Dat, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA HOUSE
Mã số thuế:

0401952415

Địa chỉ: K107/H1/4 Hoàng Thúc Trâm, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K107/h1/4 Hoang Thuc Tram, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0401951771

Địa chỉ: Số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 51 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NEW SEA
Mã số thuế:

0401951884

Địa chỉ: Tầng 05- Tòa nhà Lighthouse, số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, No 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND
Mã số thuế:

0401951355

Địa chỉ: Tầng 2, 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 2nd Floor, 63 Phan Dang Luu, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VSENCO
Mã số thuế:

0401951404

Địa chỉ: 07 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 07 Luong Ngoc Quyen, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TRUNG TÍN
Mã số thuế:

0401951330

Địa chỉ: Số 250 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 250, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp