Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hoàng Long
Mã số thuế:

0401954525

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 320, đường 2 tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 3rd Floor, Building 320, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Gdx
Mã số thuế:

0401954518

Địa chỉ: 213 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 213 Nguyen Tat Thanh, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Nam Daisen
Mã số thuế:

0401954074

Địa chỉ: Phòng 708B, Khách sạn One Opera, số 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Zoom 708B, Khach San One Opera, No 115 Nguyen Van Linh, Nam Duong Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-01-2019

Công Ty TNHH Goldburger
Mã số thuế:

0401954042

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside, Số 74 Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 3rd Floor, Indochina Riverside Building, No 74, Bach Dang Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-01-2019

Công Ty TNHH An Phát Plus
Mã số thuế:

0401953049

Địa chỉ: 86 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 86 Nguyen Huu Dat, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA HOUSE
Mã số thuế:

0401952415

Địa chỉ: K107/H1/4 Hoàng Thúc Trâm, Phường Hoà Cường Bắc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: K107/H1/4 Hoang Thuc Tram, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp