Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KA.DESIGN

Ngày thành lập: 17/04/2018

Địa chỉ: 305 Huy Cận, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 305 Huy Can, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0401893696
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KA.DESIGN
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Lê Văn Khánh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Kế Và Xây Dựng Ka.design

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính