Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tm&dv Ngọc Ngân Hà

Ngày thành lập: 11-09-2019

Địa chỉ: 31 Phan Triêm, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 31 Phan Triem, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Mã số thuế 0402000183
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Nguyễn Xuyến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm&dv Ngọc Ngân Hà

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Việt Nam Vstec
Địa chỉ: Số 5 Đường M, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 5, M Street, Nhi Dong 2 Quarter, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702811847

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-09-2019