Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Izi Software
Mã số thuế:

0402023913

Địa chỉ: 183 Quách Thị Trang, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 183 Quach Thi Trang, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Hanwatech Vina
Mã số thuế:

0402023399

Địa chỉ: 28 Thanh Lương 20, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 28 Thanh Luong 20, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Âu
Mã số thuế:

0402021793

Địa chỉ: 96 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 96 Nguyen Phuoc Lan, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tâm Thịnh Phát
Mã số thuế:

0402019995

Địa chỉ: 89 Thanh Lương 18, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 89 Thanh Luong 18, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng X9 Living
Mã số thuế:

0402017042

Địa chỉ: 384 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 384 Nguyen Hien Le, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Htv Đầu Tư Phát Triển Thời Lộc
Mã số thuế:

0402016994

Địa chỉ: 107 Trần Kim Xuyến, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 107 Tran Kim Xuyen, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Noken Việt Nam
Mã số thuế:

0402016923

Địa chỉ: 194 Đường 29 Tháng 3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 194, 29 Thang 3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp