Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Vũ Hùng Nguyên
Mã số thuế:

0402000257

Địa chỉ: Lô 89 B1.64, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 89 B1.64, Sinh Thai Hoa Xuan Urban Area, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại Đại Tiên Phú
Mã số thuế:

0401999212

Địa chỉ: 64 Văn Tiến Dũng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 64 Van Tien Dung, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Anh Thiện Mỹ
Mã số thuế:

0401987288

Địa chỉ: 66 Nguyễn Quang Diêu, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 66 Nguyen Quang Dieu, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại T & T
Mã số thuế:

0401977314

Địa chỉ: 82 Vũ Đình Liên, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 82 Vu Dinh Lien, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp