Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Giám Sát Và Xây Lắp Lvl

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: 11 Phong Bắc 14, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 11 Phong Bac 14, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0401961723
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Giám Sát Và Xây Lắp Lvl
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Lê Sao Mai

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế - Giám Sát Và Xây Lắp Lvl

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính