Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Thọ Đông- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Giám Sát Và Xây Lắp Lvl
Mã số thuế:

0401961723

Địa chỉ: 11 Phong Bắc 14, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 11 Phong Bac 14, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH MINH GIA PHÁT
Mã số thuế:

0401952380

Địa chỉ: 119 Lê Kim Lăng, Phường Hoà Thọ Đông , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 119 Le Kim Lang, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CÁT THÀNH
Mã số thuế:

0401947743

Địa chỉ: 107 Nguyễn Phước Tần, Phường Hoà Thọ Đông , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 107 Nguyen Phuoc Tan, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp