Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Phát- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Golaco International
Mã số thuế:

0402071836

Địa chỉ: 546/53/6 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 546/53/6 Ton Dan, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-12-2020

CÔNG TY TNHH KHOA ĐÀ THÀNH
Mã số thuế:

0402071787

Địa chỉ: Thửa đất 642, Tờ bản đồ số 16, Kiệt 1120 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat 642, To Ban Do So 16, Kiet 1120 Truong Chinh, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Cung Ứng Và Dịch Vụ Hoàng Nguyễn
Mã số thuế:

0402068047

 Điện thoại:

(0297) 7820304

Địa chỉ: 128 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 128 Nguyen Khoa Chiem, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-11-2020

CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH DOOR
Mã số thuế:

0402064973

 Điện thoại:

(0270) 5555224

Địa chỉ: 312 Lê Đại Hành, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 312 Le Dai Hanh, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/10/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC MVPHONE
Mã số thuế:

0402064821

Địa chỉ: Thửa số 35, tờ bản đồ số B2-2, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: Thua So 35, To Ban Do So B2-2, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/10/2020

CÔNG TY TNHH AA-F2L
Mã số thuế:

0402063923

Địa chỉ: Số 188 đường Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: No 188, Le Trong Tan Street, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH CENTRAL POWER
Mã số thuế:

0402062870

Địa chỉ: 83 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 83 Le Trong Tan, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/10/2020

CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG CƯỜNG VŨ
Mã số thuế:

0402060633

 Điện thoại:

0905457045

Địa chỉ: K1120/93 Trường Chinh, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: K1120/93 Truong Chinh, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/09/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT QUÂN
Mã số thuế:

0402060802

Địa chỉ: K187 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: K187 Le Trong Tan, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp