Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XUẤT NHẬP KHẨU THÙY DƯƠNG

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: 570/1 Trường Chinh, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 570/1 Truong Chinh, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0401951041
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quận Cẩm Lệ
Người đại diện Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 42, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Delegate address To 42, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH RELO
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, Hm Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong 05, District 3, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315490005

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019