Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa An- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN ĐẠI PHÁT
Mã số thuế:

0401948673

Địa chỉ: 84 Tôn Đản, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 84 Ton Dan, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Thiết Kế Và Xây Dựng Ngân Trung Hiếu
Mã số thuế:

0401943770

Địa chỉ: Lô B2-4-3 đường Quách Xân, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot B2-4-3, Quach Xan Street, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phương Anh
Mã số thuế:

0401939904

Địa chỉ: 77 Lê Thạch, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 77 Le Thach, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-11-2018

CÔNG TY TNHH TUY TUẤN PHÁT
Mã số thuế:

0401936290

Địa chỉ: 26 Lê Thạch, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 26 Le Thach, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC GIA BẢO
Mã số thuế:

0401935360

Địa chỉ: H08/17/K266 Trường Chinh, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: H08/17/k266 Truong Chinh, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH TM - DV FOR HOUSE
Mã số thuế:

0401933973

Địa chỉ: 228 Bắc Sơn, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 228 Bac Son, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp