Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa An- Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Class
Mã số thuế:

0401970189

Địa chỉ: Lô 47 Nguyễn Công Triều, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 47 Nguyen Cong Trieu, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty Cổ Phần Mozart Việt Nam
Mã số thuế:

0401961233

Địa chỉ: Lô 5,6 đường Đinh Liệt, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 5, 6, Dinh Liet Street, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Tài Đức Window
Mã số thuế:

0401958470

Địa chỉ: Lô 39 B2-2 Trần Đình Nam, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 39 B2-2 Tran Dinh Nam, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-03-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN ĐẠI PHÁT
Mã số thuế:

0401948673

Địa chỉ: 84 Tôn Đản, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: 84 Ton Dan, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Thiết Kế Và Xây Dựng Ngân Trung Hiếu
Mã số thuế:

0401943770

Địa chỉ: Lô B2-4-3 đường Quách Xân, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot B2-4-3, Quach Xan Street, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp