Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại T & T
Mã số thuế:

0401977314

Địa chỉ: 82 Vũ Đình Liên, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 82 Vu Dinh Lien, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đông Phong
Mã số thuế:

0401976582

Địa chỉ: Tầng 3, 262 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 3rd Floor, 262 Xo Viet Nghe Tinh, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Thiên Phúc Logistics
Mã số thuế:

0401976293

Địa chỉ: Thửa đất số 606, tờ bản đồ số 14, Đường Nguyễn Xuân Hữu, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 606, To Ban Do So 14, Nguyen Xuan Huu Street, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng My Nhật Minh
Mã số thuế:

0401974874

Địa chỉ: 90 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 90 Nguyen Thuong Hien, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Broland
Mã số thuế:

0401973172

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Thái Dương, số 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Thai Duong Building, No 278-280 Xo Viet Nghe Tinh, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-05-2019

Công Ty TNHH Cây Sơn Trà
Mã số thuế:

0401973285

Địa chỉ: Lô 57 Khu B1-59 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - giai đoạn 2, đường Diên Hồng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 57 Khu B1-59, Sinh Thai Hoa Xuan - Giai Doan 2 Urban Area, Dien Hong Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Heart Arch
Mã số thuế:

0401971009

Địa chỉ: 301 Lê Đại Hành, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 301 Le Dai Hanh, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Class
Mã số thuế:

0401970189

Địa chỉ: Lô 47 Nguyễn Công Triều, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 47 Nguyen Cong Trieu, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng Delta House
Mã số thuế:

0401969352

Địa chỉ: Lô 36 Bùi Trang Chước, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 36 Bui Trang Chuoc, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp