Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH KHOA ĐÀ THÀNH
Mã số thuế:

0402071787

Địa chỉ: Thửa đất 642, Tờ bản đồ số 16, Kiệt 1120 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat 642, To Ban Do So 16, Kiet 1120 Truong Chinh, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02/12/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Nam Phong
Mã số thuế:

0402071579

 Điện thoại:

0888849400

Địa chỉ: 126 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 126 Nguyen Hien Le, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-12-2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT CAO HỒNG PHÁT
Mã số thuế:

0402070399

 Điện thoại:

0905926086

Địa chỉ: K195/06 Tôn Đản, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: K195/06 Ton Dan, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/11/2020

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HOÀNG NGỌC
Mã số thuế:

0402069717

 Điện thoại:

0984802324

Địa chỉ: 82 Thanh Lương 16, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 82 Thanh Luong 16, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp