Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Fantyco
Mã số thuế:

0402017162

Địa chỉ: Số 198-200 Lê Đại Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 198-200 Le Dai Hanh, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng X9 Living
Mã số thuế:

0402017042

Địa chỉ: 384 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 384 Nguyen Hien Le, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Htv Đầu Tư Phát Triển Thời Lộc
Mã số thuế:

0402016994

Địa chỉ: 107 Trần Kim Xuyến, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 107 Tran Kim Xuyen, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Noken Việt Nam
Mã số thuế:

0402016923

Địa chỉ: 194 Đường 29 Tháng 3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 194, 29 Thang 3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng D-house Group
Mã số thuế:

0402016560

Địa chỉ: Lô 60 B1.18 Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân GĐ 2, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 60 B1.18, Sinh Thai Ven Song Hoa Xuan GD 2 Urban Area, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khải An
Mã số thuế:

0402016345

Địa chỉ: 149b Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 149B Cach Mang Thang Tam, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp