Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Khoa Duy Smarthome
Mã số thuế:

0401963495

Địa chỉ: 232 Phạm Xuân Ẩn, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 232 Pham Xuan An, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-03-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Giám Sát Và Xây Lắp Lvl
Mã số thuế:

0401961723

Địa chỉ: 11 Phong Bắc 14, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 11 Phong Bac 14, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty Cổ Phần Mozart Việt Nam
Mã số thuế:

0401961233

Địa chỉ: Lô 5,6 đường Đinh Liệt, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 5, 6, Dinh Liet Street, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Tài Đức Window
Mã số thuế:

0401958470

Địa chỉ: Lô 39 B2-2 Trần Đình Nam, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 39 B2-2 Tran Dinh Nam, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv Ocean
Mã số thuế:

0401957621

Địa chỉ: 287 Văn Tiến Dũng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 287 Van Tien Dung, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Bất Động Sản Hcb
Mã số thuế:

0401957903

Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 Đại lộ Trung Lương, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 28, 29, 30 Dai Lo Trung Luong, Sinh Thai Hoa Xuan Urban Area, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lộc An
Mã số thuế:

0401957244

Địa chỉ: 18 Cách Mạng Tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 18 Cach Mang Thang 8, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-02-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Legoland
Mã số thuế:

0401954148

Địa chỉ: Lô 14,15-B1.7 Nguyễn Phước Lan, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 14, 15-B1.7 Nguyen Phuoc Lan, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Sinh Học Phân Tử
Mã số thuế:

0401954469

Địa chỉ: 187A đường Phan Đăng Lưu, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 187a, Phan Dang Luu Street, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp