Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thái Minh Global
Mã số thuế:

0402049848

Địa chỉ: 238 Nguyễn Công Hoan, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 238 Nguyen Cong Hoan, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-07-2020

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM NGUYÊN
Mã số thuế:

0402049774

Địa chỉ: T/đất số 88, Tờ bản đố số B1-44,KĐT sinh thái v/sông Hòa Xuâ, Phường Hoà Xuân , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: T/dat So 88, To Ban Do So B1-44, KDT Sinh Thai V/song Hoa Xua, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/07/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lộc Phước
Mã số thuế:

0402049904

Địa chỉ: 267/6 Nguyễn Công Hoan, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 267/6 Nguyen Cong Hoan, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-07-2020

Công Ty TNHH Tutikids
Mã số thuế:

0402049679

Địa chỉ: 54 Phước Tường 1, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 54 Phuoc Tuong 1, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-07-2020

CÔNG TY TNHH HAEUN VINA
Mã số thuế:

0402049598

Địa chỉ: Lô 47 khu B2-35, Khu Đô Thị Phước Lý, Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Address: Lot 47 Khu B2-35, Phuoc Ly Urban Area, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/07/2020

Công Ty TNHH Mtv Nhôm Kính Thắng Tài Lộc
Mã số thuế:

0402049044

Địa chỉ: Lô 39, Kiệt 02 Trường Sơn , Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 39, Kiet 02 Truong Son, Hoa Tho Tay Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp