Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Địa Ốc Viễn Dương
Mã số thuế:

0402000747

Địa chỉ: Số 187A Phan Đăng Lưu, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 187a Phan Dang Luu, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Vũ Hùng Nguyên
Mã số thuế:

0402000257

Địa chỉ: Lô 89 B1.64, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 89 B1.64, Sinh Thai Hoa Xuan Urban Area, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Nusa Global Việt Nam
Mã số thuế:

0402000426

Địa chỉ: 20 Nguyễn Dữ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 20 Nguyen Du, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lam Mộc Dn
Mã số thuế:

0402000458

Địa chỉ: 08 Bùi Xương Trạch, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 08 Bui Xuong Trach, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Tkv Hùng Khởi
Mã số thuế:

0402000049

Địa chỉ: 53 Hóa Mỹ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 53 Hoa My, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngọc Kim Khánh
Mã số thuế:

0401999759

Địa chỉ: Thửa đất số 15, Tờ bản đồ số 53, Tổ 16, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 15, To Ban Do So 53, Civil Group 16, Hoa An Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Minh Hùng Thịnh
Mã số thuế:

0401999692

Địa chỉ: Thửa đất số 315b, tờ bản đồ số 16, Tổ 9, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 315B, To Ban Do So 16, Civil Group 9, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Produce food, processed food)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp