Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vạn Trường Phát
Mã số thuế:

0402032160

Địa chỉ: 34 Lê Văn Hưu, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 34 Le Van Huu, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Vựa Miền Trung
Mã số thuế:

0402032555

Địa chỉ: 79 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 79 Quang Trung, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Marina Marketing
Mã số thuế:

0402032280

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Vạn Tường, Số 174 đường Lê Đình Lý, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 7th Floor, Van Tuong Building, No 174, Le Dinh Ly Street, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Bs Hà Thu Thảo
Mã số thuế:

0402029792

Địa chỉ: 19 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 19 Duy Tan, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Nội Thất Việt Hàn Tín
Mã số thuế:

0402031939

Địa chỉ: 306 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 306 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư, Xây Dựng Và Thương Mại, Dịch Vụ Bình Minh
Mã số thuế:

0402032234

Địa chỉ: 38 Nguyễn Thi, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 38 Nguyen Thi, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Cửa Phú Quý
Mã số thuế:

0402032259

Địa chỉ: 196 Bùi Vịnh, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 196 Bui Vinh, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp