Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Thiên Hoàng Nam
Mã số thuế:

0401991340

Địa chỉ: Số 62 đường Vũ Hữu, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 62, Vu Huu Street, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Đặng Minh Phát
Mã số thuế:

0401990932

Địa chỉ: TĐ số 2119, TBĐ số 16, đường 605 Thôn Lệ Sơn Bắc, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: TD So 2119, TBD So 16, Street 605, Le Son Bac Hamlet, Hoa Tien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Dreamway
Mã số thuế:

0401989863

Địa chỉ: 34 Trương Chí Cương, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 34 Truong Chi Cuong, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nva
Mã số thuế:

0401990001

Địa chỉ: K253/22 Nguyễn Hoàng, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K253/22 Nguyen Hoang, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Biểu Diễn Đông Phương
Mã số thuế:

0401990026

Địa chỉ: 294 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 294 Le Thanh Nghi, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty Cổ Phần Dana Premix
Mã số thuế:

0401989616

Địa chỉ: Lô 40 Khu B2-76, Khu Đô Thị Ven Sông Hòa Quý – Đồng Nò, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 40 Khu B2-76, Ven Song Hoa Quy - Dong No Urban Area, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Dng Bike
Mã số thuế:

0401989856

Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 42 Dang Thai Mai, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Nishikana Danang
Mã số thuế:

0401989221

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 17 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 6th Floor, 17 Mai Hac De Building, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Ngọc Xuân Phúc
Mã số thuế:

0401988700

Địa chỉ: 52 Phần Lăng 6, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 52 Phan Lang 6, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH We Poker
Mã số thuế:

0401988549

Địa chỉ: 486/9A Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 486/9a Vo Nguyen Giap, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp