Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IGM
Mã số thuế:

0402049421

Địa chỉ: 25 Phạm Quang ảnh, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 25 Pham Quang Anh, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/07/2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính, Bất Động Sản Và Xây Dựng 2t
Mã số thuế:

0402050032

Địa chỉ: 320 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 320, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Châu Thiên Phú
Mã số thuế:

0402049982

Địa chỉ: 314 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 314 Ngu Hanh Son, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH Minh Thu Hà
Mã số thuế:

0402049950

Địa chỉ: K223/29 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K223/29 Ong Ich Khiem, Hai Chau Ii Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-07-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN DŨNG G.M
Mã số thuế:

0402049301

Địa chỉ: 15 Nguyễn Tường Phổ, Phường Hoà Minh , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 15 Nguyen Tuong Pho, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp