Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Lta Market
Mã số thuế:

0402061933

 Điện thoại:

0858734567

Địa chỉ: 31 Tiên Sơn 4, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 31 Tien Son 4, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Biển Ngọc Land
Mã số thuế:

0402062045

 Điện thoại:

(0236) 3565797

Địa chỉ: 1025 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 1025 Ngo Quyen, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khuê Trần
Mã số thuế:

0402062214

Địa chỉ: 45 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 45 Ba, Huyen Thanh Quan, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

Công Ty TNHH Dana Wogreen
Mã số thuế:

0402061644

 Điện thoại:

0988789643

Địa chỉ: 46 Hoàng Xuân Nhị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 46 Hoang Xuan Nhi, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất, Thương Mại Danaviet
Mã số thuế:

0402062013

Địa chỉ: 51 Thành Thái, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 51 Thanh Thai, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Trần Trung Architects
Mã số thuế:

0402062158

Địa chỉ: 33 Gò Nảy 11, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 33 Go Nay 11, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-09-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp