Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Trùng Khánh

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: Tổ 1- Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 1, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác (Other education)

Mã số thuế 4800254882
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Trùng Khánh
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Trùng Khánh-Cao Bằng
Delegate address Trung Khanh District, Cao Bang Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Trùng Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính