Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

Cơ sở photocopy An Khánh
Mã số thuế:

4800165833

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Trùng Khánh - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 2, Trung Khanh Town, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 23-11-2007

Hợp tác xã Thanh Kỳ
Mã số thuế:

4800161250

Địa chỉ: Xóm Chi Choi, xã Đình Phong - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Chi Choi Hamlet, Dinh Phong Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 05-09-2006

Xí nghiệp cấp nước thị trấn Trùng khánh
Mã số thuế:

4800103996-004

 Điện thoại:

(0206) 3852307

Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-06-2006