Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

Hợp tác xã ấn Thảo
Mã số thuế:

4800670233

Địa chỉ: Xóm Bác Riêng - Xã Trung Phúc - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Bac Rieng Hamlet, Trung Phuc Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Trung Phúc, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-11-2010

Chi nhánh hợp tác xã Hữu Bình
Mã số thuế:

4800540989-001

Địa chỉ: Tổ 9- Thị trấn Trùng Khánh - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 9, Trung Khanh Town, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 21-10-2010

Công ty CP thương mại 206 Cao Bằng
Mã số thuế:

4800612055

 Điện thoại:

0989.151.487

Địa chỉ: Xóm Đà Tiên - Xã Lăng Hiếu - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Da Tien Hamlet, Lang Hieu Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 02-07-2010

Hợp tác xã Đoan Sâm
Mã số thuế:

4800394248

Địa chỉ: Đầu cầu Đức Hồng - Xã Đức Hồng - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Dau Cau Duc Hong, Duc Hong Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm chịu lửa (Producing fire-resistant products)

Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 15-12-2009

Huyện uỷ Trùng Khánh
Mã số thuế:

4800243288

Địa chỉ: Tổ 10- Thị trấn TRùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 10, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 25-06-2009