Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

BQL khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: Tổ 9 - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Civil Group 9, Trung Khanh District, Cao Bang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn (Investigation services to ensure safety)

Mã số thuế 4800254177
Tên v.tắt/giao dịch BQL khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Trùng Khánh
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Trùng Khánh-Cao Bằng
Delegate address Trung Khanh District, Cao Bang Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Ngành Đ.ký kinh doanh của BQL khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hợp Nhất
Địa chỉ: 333 Đại lộ Hùng Vương - Phường Cam Phú - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa
Address: 333 Dai Lo Hung Vuong, Cam Phu Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4200621964

 Điện thoại:

(0258) 3861046

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-12-2005