Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ CHỢ PÒ PEO VÀ BẾN BÃI BỐC XẾP HÀNG HÓA
Mã số thuế:

4800903671

Địa chỉ: UBND xã Ngọc Côn, Xã Ngọc Côn , Huyện Trùng Khánh , Cao Bằng
Address: Ubnd, Ngoc Con Commune, Ngoc Con Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29/01/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC VIỆT TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH
Mã số thuế:

4800166731-001

Địa chỉ: Khách sạn Đình Văn, Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh , Huyện Trùng Khánh , Cao Bằng
Address: Khach San Dinh Van, Civil Group 4, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/01/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỞ HỒNG
Mã số thuế:

4800899714

 Điện thoại:

0985.433.261

Địa chỉ: Số nhà 1023, Tổ 11, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Address: No 1023, Civil Group 11, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/04/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIANG HIỀN TẠI TRÙNG KHÁNH
Mã số thuế:

4800167012-001

 Điện thoại:

0915.500.888

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Address: Civil Group 4, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/04/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Anh
Mã số thuế:

4800899626

Địa chỉ: Tổ 11, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 11, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-03-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CÔ� PHÂ�N PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CAO BẰNG - TẠI TRÙNG KHÁNH
Mã số thuế:

4800166756-001

 Điện thoại:

0916.966.998

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Address: Civil Group 9, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/11/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI BẰNG TẠI TRÙNG KHÁNH
Mã số thuế:

4800157670-001

 Điện thoại:

(0238) 3602248

Địa chỉ: Số nhà 847, Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Address: No 847, Civil Group 9, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09/08/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp