Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thông Nông- Cao Bằng

Thanh tra huyện
Mã số thuế:

4800890750

Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng
Address: Thong Nong Town, Thong Nong Town, Thong Nong District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-09-2015

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Lộc - Tại Thông Nông
Mã số thuế:

4800316578-002

 Điện thoại:

(0206) 3870509

Địa chỉ: Số nhà A13, Phố Háng Tháng - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng
Address: No A13, Hang Thang Street, Thong Nong Town, Thong Nong District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-08-2015

Hợp tác xã Mây Hồng
Mã số thuế:

4800890239

 Điện thoại:

(0206) 3601069

Địa chỉ: Xóm Cốc Ca - Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng
Address: Coc Ca Hamlet, Thong Nong Town, Thong Nong District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Ngày thành lập: 01-07-2015

1 2 3 4 5 6 Tiếp