Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạch An- Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Lâm Phát
Mã số thuế:

4800905446

Địa chỉ: thôn Đỏng Lẹng, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Address: Dong Leng Hamlet, Dong Khe Town, Thach An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Minh Việt 68
Mã số thuế:

4800902741

Địa chỉ: Thôn Bản Pò, Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Address: Ban Po Hamlet, Duc Long Commune, Thach An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 228 TẠI HUYỆN THẠCH AN
Mã số thuế:

4800610266-001

 Điện thoại:

(028) 32139468

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng
Address: Civil Group 3, Dong Khe Town, Thach An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/10/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO NGUYÊN TẠI THẠCH AN
Mã số thuế:

4800162529-001

 Điện thoại:

0984.498.955

Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng
Address: No 27, Civil Group 2, Dong Khe Town, Thach An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/09/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp