Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Quảng Uyên- Huyện Quảng Uyên- Cao Bằng

Công Ty TNHH Rượu Tam Sơn
Mã số thuế:

4800894145

 Điện thoại:

(0206) 3888000

Địa chỉ: Nhà bà: Chu Ngọc Châm - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Nha Ba: Chu Ngoc Cham, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 26-01-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Như ý Cao Bằng
Mã số thuế:

4800889258

 Điện thoại:

0973.456.402

Địa chỉ: Phố Hồng Thái - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Hong Thai Street, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 23-04-2015

Ban Quản Lý Chương Trình ChildFund huyện Quảng Uyên
Mã số thuế:

4800888624

 Điện thoại:

(0206) 3820195

Địa chỉ: UBND Huyện Quảng Uyên - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Ubnd, Huyen Quang Uyen, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Nông Việt
Mã số thuế:

4800884676

 Điện thoại:

(0206) 3603603

Địa chỉ: Phố Hồng Thái - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Hong Thai Street, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-12-2014

Văn Phòng Đại Diện Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội Tại Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế:

0100101273-012

 Điện thoại:

0942.558.668

Địa chỉ: Thôn Đồng ất - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Dong At Hamlet, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-04-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Xuyên Việt
Mã số thuế:

4800869847

 Điện thoại:

0967.261.888

Địa chỉ: Phố Hòa Nam - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Hoa Nam Street, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28-03-2014

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Song Linh
Mã số thuế:

4900763629-001

 Điện thoại:

(028) 67088763

Địa chỉ: Xóm Pác Cam - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Pac Cam Hamlet, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Tín Cao Bằng
Mã số thuế:

4800864479

 Điện thoại:

0945.165.866

Địa chỉ: Phố Mới - Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng
Address: Moi Street, Quang Uyen Town, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-07-2013

1 2 3 4 5 Tiếp