Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên- Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS PHÚC SEN
Mã số thuế:

4800904516

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Tinh Dong Hamlet, Phuc Sen Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp