Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phục Hòa- Cao Bằng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bách Tùng
Mã số thuế:

4800906305

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 01-06-2018

Công Ty TNHH Trần Liên Anh
Mã số thuế:

4800905950

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 22-05-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT LONG
Mã số thuế:

4800903047

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng , Huyện Phục Hoà , Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/12/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Ngọc
Mã số thuế:

4800901716

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tuân 68
Mã số thuế:

4800901441

Địa chỉ: Phố Phục Hòa 2, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Phuc Hoa 2 Street, Hoa Thuan Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thịnh Hưng
Mã số thuế:

4800901219

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-07-2017

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG VIỆT CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800900705

 Điện thoại:

0914.699.518

Địa chỉ: Xóm Đoỏng Lèng, Thị trấn Tà Lùng , Huyện Phục Hoà , Cao Bằng
Address: Doong Leng Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/06/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Bảo Thái
Mã số thuế:

4800899111

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng
Address: Po Tap Hamlet, Ta Lung Town, Phuc Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-03-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp