Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nguyên Bình- Cao Bằng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ANH GIANG
Mã số thuế:

4800905005

 Điện thoại:

(024) 2007899

Địa chỉ: xóm Thôm Sẳn, Thị trấn Nguyên Bình , Huyện Nguyên Bình , Cao Bằng
Address: Thom San Hamlet, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/03/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 686
Mã số thuế:

4800904611

 Điện thoại:

0985.498.366

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình , Huyện Nguyên Bình , Cao Bằng
Address: Civil Group 2, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/03/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH HỒNG QUANG TẠI CAO BẰNG
Mã số thuế:

4900800648-001

Địa chỉ: Xóm Khuổi Bó, Thị trấn Nguyên Bình , Huyện Nguyên Bình , Cao Bằng
Address: Khuoi Bo Hamlet, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/12/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT HUYỆN NGUYÊN BÌNH
Mã số thuế:

4800166562-003

 Điện thoại:

0912.529.359

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Nguyên Bình , Huyện Nguyên Bình , Cao Bằng
Address: Civil Group 4, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/06/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Tước
Mã số thuế:

4800899633

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 4, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-03-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Bình
Mã số thuế:

4800898767

Địa chỉ: Xóm Pác Măn, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
Address: Pac Man Hamlet, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-02-2017

CÔNG TY TNHH TRE TÂY BẮC
Mã số thuế:

4800898703

 Điện thoại:

0938.421.306

Địa chỉ: Phia Tọoc, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng
Address: Phia Tooc, The Duc Commune, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/01/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Bảo Tiến
Mã số thuế:

4800898608

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 1, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-01-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÚY NGOẠN
Mã số thuế:

4800897234

 Điện thoại:

0971.202.180

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Thị trấn Nguyên Bình - Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng
Address: Civil Group 4, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Wholesale of gold, silver and other precious metals)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 15-09-2016

Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Nguyên Bình
Mã số thuế:

4800745418-010

 Điện thoại:

(0206) 3952330

Địa chỉ: Tổ khu phố 4 - Thị trấn Nguyên Bình - Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng
Address: To, Quarter 4, Nguyen Binh Town, Nguyen Binh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý (Notary and certification)

Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-07-2015

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp