Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hòa An- Cao Bằng

Công Ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây Dựng Hòa An
Mã số thuế:

4800909257

Địa chỉ: Số nhà 56, tổ 2 Dã Hương, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 56, 2 Da Huong Civil Group, Nuoc Hai Town, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC ANH CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800905277

 Điện thoại:

(0214) 6386006

Địa chỉ: Số nhà 185, Tổ 2 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai , Huyện Hoà An , Cao Bằng
Address: No 185, 2 Hoang Bo Civil Group, Nuoc Hai Town, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/04/2018

Công Ty TNHH Luyện Kim Vân Hà
Mã số thuế:

4800902540

Địa chỉ: Km 12 + 500 Quốc lộ 3, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Address: Km 12 + 500, Highway 3, Trung Vuong Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (Production of nonferrous metals and precious metals)

Xã Trưng Vương, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 02-11-2017

CHI NHÁNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT HƯNG
Mã số thuế:

2600950134-001

 Điện thoại:

0982.359.888

Địa chỉ: Nhà bà: Hoàng Thị Kim Huệ, Xóm Nà Vẩu, Xã Bế Triều , Huyện Hoà An , Cao Bằng
Address: Nha Ba: Hoang Thi Kim Hue, Na Vau Hamlet, Be Trieu Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Bế Triều, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 26/09/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MẠNH HÙNG TN
Mã số thuế:

4800900550

 Điện thoại:

0976737515

Địa chỉ: Số nhà 136, tổ 2, Thị trấn Nước Hai , Huyện Hoà An , Cao Bằng
Address: No 136, Civil Group 2, Nuoc Hai Town, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 13/06/2017

HTX Cường Thịnh
Mã số thuế:

4800896142

Địa chỉ: Tổ 1 - Phố B - Thị trấn Nước Hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng
Address: Civil Group 1, B Street, Nuoc Hai Town, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 16-06-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp