Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm- Cao Bằng

TRƯỜNG THPT LÝ BÔN
Mã số thuế:

4800909426

Địa chỉ: nà mạt, Xã Lý Bôn , Huyện Bảo Lâm , Cao Bằng
Address: Na Mat, Ly Bon Commune, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18/12/2018

HTX THÁI SƠN
Mã số thuế:

4800908662

Địa chỉ: Xóm Nà Nàng , Xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Xã Thái Sơn , Huyện Bảo Lâm , Cao Bằng
Address: Na Nang Hamlet, Thai Son Commune, Huyen Bao Lam, Tinh Cao Bang, Thai Son Commune, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xã Thái Sơn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07/11/2018

HTX MẠNH DƯƠNG
Mã số thuế:

4800906658

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu , Huyện Bảo Lâm , Cao Bằng
Address: Khu 4, Pac Miau Town, Huyen Bao Lam, Pac Miau Town, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đại Việt Cao Bằng
Mã số thuế:

4800901674

Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Address: Khu 4, Pac Miau Town, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 21-08-2017

Trường PTDTBT THCS Thái Học
Mã số thuế:

4800895075

Địa chỉ: Xã Quảng Lâm - Xã Quảng Lâm - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
Address: Quang Lam Commune, Quang Lam Commune, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-03-2016

Trường PTDTBT THCS Thái Học
Mã số thuế:

4800894917

Địa chỉ: Xã Thái Học - Xã Thái Học - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
Address: Thai Hoc Commune, Thai Hoc Commune, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 21-03-2016

Chi Nhánh Công Ty TNHH Pha Lê Cao Bằng Tại Bảo Lâm
Mã số thuế:

4800799974-002

 Điện thoại:

(0206) 3950686

Địa chỉ: NR: ông Nông Quốc Hưng, Khu 3 - Thị trấn Pác Miầu - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
Address: Nr: Ong Nong Quoc Hung, Khu 3, Pac Miau Town, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19-06-2015

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp