Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cao Bằng

CÔNG TY TNHH NAM NHUNG CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800922321

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Hiến , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: Civil Group 2, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/12/2020

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HÀ QUẢNG
Mã số thuế:

4800922297

Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hoà , Huyện Hà Quảng , Cao Bằng
Address: Xuan Loc Civil Group, Xuan Hoa Town, Ha Quang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Other associations, organizations)

Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 24/12/2020

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGỌC XUÂN
Mã số thuế:

4800922201

 Điện thoại:

0917607848

Địa chỉ: Số nhà 058, tổ dân phố 01, Phường Ngọc Xuân , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 058, Civil Group 01, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Producing long noodles, short noodles and similar products)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 21/12/2020

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800922106

Địa chỉ: Xóm Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Address: Na Roac 1 Hamlet, Bach Dang Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bạch Đằng, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18/12/2020

CÔNG TY TNHH HÒA CHUNG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4800922138

 Điện thoại:

0913684999

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 3, Hoa Chung Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 18/12/2020

TRUNG ĐOÀN 852
Mã số thuế:

4800921952

Địa chỉ: Xóm Nà Tú, Xã Ngũ Lão , Huyện Hoà An , Cao Bằng
Address: Na Tu Hamlet, Ngu Lao Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Other associations, organizations)

Xã Ngũ Lão, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Phan Dũng 88
Mã số thuế:

4800921938

Địa chỉ: Phố Hòa Trung , Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Address: Hoa Trung Street, Quang Uyen Town, Quang Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Cao Bằng

Ngày thành lập: 16-12-2020

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT 6688
Mã số thuế:

4800921832

 Điện thoại:

0917913666

Địa chỉ: Số nhà 002, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 002, Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/12/2020

Công Ty TNHH Htld Hương Giang
Mã số thuế:

4800921247

 Điện thoại:

0838992271

Địa chỉ: Số nhà 014, Tổ 5, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 014, Civil Group 5, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-12-2020

Công Ty TNHH Nhà Ở Hiện Đại
Mã số thuế:

4800921342

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 12, De Tham Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 04-12-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRÀ LĨNH 11
Mã số thuế:

4800921310

Địa chỉ: Số 29, Tổ 5, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 29, Civil Group 5, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TNT
Mã số thuế:

4800921328

 Điện thoại:

0987386234

Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ 3, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 22, Civil Group 3, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Scientific research and technological development in the field of social sciences and humanities)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 03/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp