Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cao Bằng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Huy Tuấn
Mã số thuế:

4800923639

Địa chỉ: Số nhà 049, tổ 01, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 049, Civil Group 01, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 15/04/2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Huy 88
Mã số thuế:

4800923607

Địa chỉ: Tổ 1 ( Bản Cải), Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 1 (Cai Hamlet), Hoa Thuan Town, Quang Hoa District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 12-04-2021

Hợp Tác Xã Trang Khánh
Mã số thuế:

4800923597

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Vĩnh Quang , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: Hamlet 8, Vinh Quang Commune, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Thịnh Khang
Mã số thuế:

4800923501

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 7, Bao Lac Town, Bao Lac District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-04-2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Nam Cao Bằng
Mã số thuế:

4800923332

Địa chỉ: Số nhà 022, tổ 7 , Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 022, Civil Group 7, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Ngọc Xuân, Thị xã Cao Bằng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 02-04-2021

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Lâm Anh
Mã số thuế:

4800923290

Địa chỉ: Xóm Hồng Quang 2, Xã Hưng Đạo , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: Hong Quang 2 Hamlet, Hung Dao Commune, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi gia cầm (Poultry farming)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/03/2021

Ban Quản Lý Chợ Thị Trấn Trà Lĩnh
Mã số thuế:

4800923300

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Trà Lĩnh , Huyện Trùng Khánh , Cao Bằng
Address: Civil Group 1, Tra Linh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/03/2021

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đức Minh
Mã số thuế:

4800923212

Địa chỉ: Số nhà 68 A, Tổ 3 , Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 68 A, Civil Group 3, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Sông Hiến, Thị xã Cao Bằng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-03-2021

Công Ty TNHH Vinh Kiên Cao Bằng
Mã số thuế:

4800923170

Địa chỉ: Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Address: Bang Ca Hamlet, Ly Quoc Commune, Ha Lang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2021

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải 8386
Mã số thuế:

4800923149

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Đề Thám , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: Civil Group 7, De Tham Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 17/03/2021

Công Ty TNHH Hoàng Nam CB
Mã số thuế:

4800923124

Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 1, Phường Sông Bằng , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 29, Civil Group 1, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Cao Bằng

Ngày thành lập: 17/03/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp