Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cao Bằng

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Cao Bằng Xanh
Mã số thuế:

4800916705

Địa chỉ: Khách sạn Tây Giang, Tổ 22 đường 3/10, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: Khach San Tay Giang, Civil Group 22, Street 3/10, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Vận Tải Sơn Lâm Cao Bằng
Mã số thuế:

4800916462

Địa chỉ: Số nhà 016, tổ 1 , Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 016, Civil Group 1, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Nam
Mã số thuế:

4800916455

Địa chỉ: SN 01, tổ 28 , Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 01, Civil Group 28, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng sắt (Mining iron ore)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Việt Thanh
Mã số thuế:

4800916381

Địa chỉ: Số nhà 188, tổ 4 , Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 188, Civil Group 4, De Tham Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tân Minh Cao Bằng
Mã số thuế:

4800916374

Địa chỉ: Số nhà 28, tổ 13, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 28, Civil Group 13, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Thanh Tuyền Cao Bằng
Mã số thuế:

4800916303

Địa chỉ: Xóm Nà Đoỏng, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng
Address: Na Doong Hamlet, Hung Quoc Town, Tra Linh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Thiên Thư Cao Bằng
Mã số thuế:

4800916279

Địa chỉ: Số nhà 050, Tổ 11, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 050, Civil Group 11, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng An Phát Đại
Mã số thuế:

4800916180

Địa chỉ: Số nhà 017, Tổ 13, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 017, Civil Group 13, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Thanh Huệ 389
Mã số thuế:

4800916102

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: Civil Group 1, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Trường Giang 688
Mã số thuế:

4800915758

Địa chỉ: Số nhà 110, tổ 4, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 110, Civil Group 4, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Ks Bảo Ngọc
Mã số thuế:

4800915740

Địa chỉ: Số nhà 124, tổ 6, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 124, Civil Group 6, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp