Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cao Bằng

Công Ty TNHH Đại Hoàng Cao Bằng
Mã số thuế:

4800910157

Địa chỉ: Số nhà 067, đường Pác Bó, Tổ 2, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 067, Pac Bo Street, Civil Group 2, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG PHƯƠNG
Mã số thuế:

4800910044

Địa chỉ: Số nhà 046, tổ 17, Phường Sông Hiến , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 046, Civil Group 17, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Nhà Sạch Cao Bằng
Mã số thuế:

4800909828

Địa chỉ: Số nhà 139, Tổ 7 , Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 139, Civil Group 7, Tan Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Cao Bằng

Ngày thành lập: 05-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN VƯƠNG CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800909930

Địa chỉ: Số nhà 41, Tổ 6, Phường Ngọc Xuân , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 41, Civil Group 6, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (Pig breeding and pig production)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀN STAR
Mã số thuế:

4800909916

Địa chỉ: Số 019, tổ 11, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 019, Civil Group 11, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Cao Bằng

Ngày thành lập: 08-01-2019

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ HUYỆN TRÀ LĨNH
Mã số thuế:

4800909634

Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc , Huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng
Address: Hoi Lien Hiep Phu Nu, Huyen Tra Linh, Hung Quoc Town, Tra Linh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác (Trusts, Funds and other financial institutions)

Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM DẦN 98
Mã số thuế:

4800909539

Địa chỉ: Số nhà 40, tổ 12, Phường Sông Hiến , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 40, Civil Group 12, Song Hien Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO THÁI CAO BẰNG
Mã số thuế:

4800909472

Địa chỉ: Số nhà 073, Tổ 27, Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 073, Civil Group 27, Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Scientific research and technological development in the field of social sciences and humanities)

Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp