Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trường Lạc- Quận Ô Môn- Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thanh Thiên
Mã số thuế:

1801318491

 Điện thoại:

0919.444.918

Địa chỉ: ấp Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: Tan Xuan Hamlet, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-10-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bảo Long
Mã số thuế:

1801315606

 Điện thoại:

(0293) 0246079

Địa chỉ: ấp Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: Tan Xuan Hamlet, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-08-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Lê Đang
Mã số thuế:

1801306094

 Điện thoại:

(0293) 0369374

Địa chỉ: 001, khu vực Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: 001, Khu Vuc Tan Xuan, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 21-05-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Trung á
Mã số thuế:

1801238077

 Điện thoại:

(0293) 0369376

Địa chỉ: 414 Khu Vực Trường Hòa - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: 414 Khu Vuc Truong Hoa, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 13-02-2012

Công ty TNHH vật tư Minh Anh
Mã số thuế:

1800665012

Địa chỉ: KV tân Quí, Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: KV Tan Qui, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-05-2007