Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cái Răng- Cần Thơ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÂM THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

1801615021

Địa chỉ: 66A2, Bùi Quang Trinh, Phường Phú Thứ , Quận Cái Răng , Cần Thơ
Address: 66 A2, Bui Quang Trinh, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 20/09/2018

CÔNG TY TNHH KTS THUẬN PHÁT CẦN THƠ
Mã số thuế:

1801614966

Địa chỉ: Lô 09, Đường A3, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: Lot 09, A3 Street, KDC Hung Phu, Hung Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty Cổ Phần Long Thuận Cần Thơ
Mã số thuế:

1801614892

Địa chỉ: Lô B3, KCN Hưng Phú 1 (cụm B) - 75,8 ha, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: Lot B3, Hung Phu 1 Industrial Zone (B Cluster), 75, 8 Ha, Vo Nguyen Giap Street, Tan Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 19-09-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT VÀNG
Mã số thuế:

1801614388

Địa chỉ: 86B5 KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú , Quận Cái Răng , Cần Thơ
Address: 86B5 KDC Hung Phu 1, Hung Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Già Làng - Hero
Mã số thuế:

1801614395

Địa chỉ: C38 Lô số 49, khu đô thị mới Nam Sông Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: C38, Lot No 49, Moi Nam Song Can Tho Urban Area, Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 13-09-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN THIÊN TRANG
Mã số thuế:

1801614003

Địa chỉ: Số 03, đường B3, khu tái định cư Văn hóa Tây Đô, Phường Hưng Thạnh , Quận Cái Răng , Cần Thơ
Address: No 03, B3 Street, Khu Tai Dinh Cu Van Hoa Tay Do, Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 10/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Quang Sang
Mã số thuế:

1801613673

Địa chỉ: Số 23/4, đường Võ Tánh, Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: No 23/4, Vo Tanh Street, Khu Vuc Yen Thuong, Le Binh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngân Huỳnh
Mã số thuế:

1801613105

Địa chỉ: Số 63, đường D15, Khu đô thị Mỹ Hưng, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: No 63, D15 Street, My Hung Urban Area, Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đại Nhật Khôi
Mã số thuế:

1801612623

Địa chỉ: O.35, đường 44, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: O.35, Street 44, KDC 586, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 27-08-2018