Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Thủy- Quận Bình Thủy- Cần Thơ

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nam Bảo
Mã số thuế:

1801665625

Địa chỉ: 13B/14 Lê Hồng Phong, KV5, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 13B/14 Le Hong Phong, KV5, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Nam Phát
Mã số thuế:

1801661116

Địa chỉ: Số 29/11A, đường Lê Hồng Phong, Khu vực 4, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 29/11a, Le Hong Phong Street, Khu Vuc 4, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (Repair of household devices, equipment)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Reshomes
Mã số thuế:

1801657078

Địa chỉ: Lô L4-17, KDC Ngân Thuận, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: Lot L4-17, KDC Ngan Thuan, Le Hong Phong, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Phúc Hưng Thịnh
Mã số thuế:

1801652305

Địa chỉ: Số 45/10, Lê Hồng Phong, KV 4, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 45/10, Le Hong Phong, KV 4, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bình Thủy
Mã số thuế:

1801648475

Địa chỉ: D1, D2, Khu 201 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: D1, D2, Khu 201 Le Hong Phong, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Hóa Sinh Viet Plant Care
Mã số thuế:

1801649888

Địa chỉ: Số 08/10, Khu vực 2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 08/10, Khu Vuc 2, Le Hong Phong Street, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quang Tính
Mã số thuế:

1801638646

Địa chỉ: L12-04, Đường Đặng Văn Dầy, KV5 , Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: L12-04, Dang Van Day Street, KV5, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 21-05-2019

Công Ty TNHH Ngân Thành Công
Mã số thuế:

1801635123

Địa chỉ: 78-78A Nguyễn Chánh Tâm, KDC Ngân Thuận, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 78-78a Nguyen Chanh Tam, KDC Ngan Thuan, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Game Giải Trí Gdt
Mã số thuế:

1801635003

Địa chỉ: Số L10-29, đường số 49, KDC Ngân Thuận, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No L10-29, Street No 49, KDC Ngan Thuan, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (Leasing sport, recreation equipment)

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thúy Anh
Mã số thuế:

1801633775

Địa chỉ: 38B/1, Nguyễn Truyền Thanh, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 38 B/1, Nguyen Truyen Thanh, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới Huy Phát
Mã số thuế:

1801633253

Địa chỉ: 4/19A, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 4/19a, Le Hong Phong, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp