Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Thới- Quận Bình Thủy- Cần Thơ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuần Nông Việt
Mã số thuế:

1801516736

Địa chỉ: 127/60D, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 127/60D, Tran Quang Dieu, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 28-02-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Trí Tuệ Việt
Mã số thuế:

1801515549

Địa chỉ: Số 362 Vành đai phi trường, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 362 Vanh Dai Phi Truong, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 23-02-2017

Công Ty TNHH Ngọc Nhiệm
Mã số thuế:

1801515179

Địa chỉ: 557/30, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 557/30, Tran Quang Dieu, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 22-02-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thang Máy Fati
Mã số thuế:

1801514827

Địa chỉ: 108/67/8 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 108/67/8 Tran Quang Dieu, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 20-02-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Minh Tới
Mã số thuế:

1801514785

Địa chỉ: Số 154A5, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 154a5, Tran Quang Dieu Street, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 20-02-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI TOÀN CẦU - CHI NHÁNH MIỀN TÂY
Mã số thuế:

0312468724-006

 Điện thoại:

(0293) 0388174

Địa chỉ: Số 17B Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ
Address: No 17B Cach Mang Thang Tam, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 10/01/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Trò Chơi 91
Mã số thuế:

1801509104

Địa chỉ: 91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 91 Cach Mang Thang Tam, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-01-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hta
Mã số thuế:

1801507361

Địa chỉ: Số 261, đường Vành Đai Phi Trường, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 261, Vanh Dai Phi Truong Street, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-01-2017