Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Thới- Quận Bình Thủy- Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Khánh Mai
Mã số thuế:

1801597693

Địa chỉ: Số 39/28/3, Cách mạng tháng tám, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 39/28/3, Cach Mang Thang Tam, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 17-04-2018

Công Ty TNHH Dệt May Mekong
Mã số thuế:

1801597421

Địa chỉ: Số 22, Đồng Văn Cống, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: No 22, Dong Van Cong, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Archimedes Design
Mã số thuế:

1801595142

Địa chỉ: 395/9 Trần Quang Diệu, khu vực 2, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 395/9 Tran Quang Dieu, Khu Vuc 2, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 22-03-2018

Công Ty TNHH Poly Thái
Mã số thuế:

1801590779

Địa chỉ: 136 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 136 Tran Quang Dieu, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 24-01-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Wtech
Mã số thuế:

1801590634

Địa chỉ: 108/55A, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: 108/55a, Tran Quang Dieu, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 23-01-2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT FALMT
Mã số thuế:

1801464220-001

Địa chỉ: 311, Võ Văn Kiệt, Phường An Thới , Quận Bình Thuỷ , Cần Thơ
Address: 311, Vo Van Kiet, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 11/01/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Liệu Xanh Thủy Tùng
Mã số thuế:

1801587688

Địa chỉ: Lô 35, trung tâm thương mại công ty 622, Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Address: Lot 35, Trung Tam Thuong Mai Cong Ty 622, Nguyen De, An Thoi Ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-01-2018