Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tấn Lộc

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty TNHH Lallemand Việt Nam
Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Mã số thuế:

2001325854

Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Đại Lý Thuế Minh Ngọc
Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 7, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 61, Nguyen Ngoc Sanh Street, Khom 7, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
Mã số thuế:

2001325692

Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 11-02-2020