Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tấn Lộc

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty CP Bất Động Sản Địa Ốc Đại Hưng
Địa chỉ: Số 26, đường Tạ Uyên, khóm 4, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 26, Ta Uyen Street, Khom 4, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Mã số thuế:

2001318342

Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 25-09-2019