Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lương Thế Trân- Huyện Cái Nước- Cà Mau

Công Ty TNHH Nan Biotech
Mã số thuế:

2001307005

Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 23-01-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG HẠNH
Mã số thuế:

2001278876

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Trung, ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: Hoa Trung Industrial Zone, Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 13/11/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG NGỌC BẢO
Mã số thuế:

2001163804-001

 Điện thoại:

(0216) 0368888

Địa chỉ: Số 999A, ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: No 999a, Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 22/09/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THÀNH THẠO
Mã số thuế:

2001260822-001

 Điện thoại:

0907.828.387

Địa chỉ: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Address: Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 16/01/2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÉP THÀNH NGỌ - CHI NHÁNH CÀ MAU
Mã số thuế:

6300253764-001

 Điện thoại:

0903.369.791

Địa chỉ: ấp Hoài Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Address: Hoai Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 23/12/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI AN
Mã số thuế:

2001251401

 Điện thoại:

(0290) 3660839

Địa chỉ: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Address: Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 21/10/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ HIỆP
Mã số thuế:

2001178173-003

 Điện thoại:

0939.979.862

Địa chỉ: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau
Address: Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 05/09/2016

Phụ trách xã Lương Thế Trân
Mã số thuế:

2001213050

Địa chỉ: xã Lương Thế Trân - Xã Lương Thế Trân - Huyện Cái Nước - Cà Mau
Address: Luong The Tran Commune, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 04-12-2015

1 2 3 4 5 Tiếp