Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cái Nước- Cà Mau

Công Ty TNHH Nan Biotech
Mã số thuế:

2001307005

Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Hoa Trung Hamlet, Luong The Tran Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 23-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CÁI NƯỚC
Mã số thuế:

2001305311

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, Thị trấn Cái Nước , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: Khom 2, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CÁI NƯỚC
Mã số thuế:

2001305343

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, Thị trấn Cái Nước , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: Khom 2, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đá Hoa Cương Hoàng Huynh
Mã số thuế:

2001300320

Địa chỉ: Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: So Tai Hamlet, Thanh Phu Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 23-10-2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN QUYẾT TIẾN
Mã số thuế:

2001300176

Địa chỉ: ấp sở Tại, Xã Thạnh Phú , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: So Tai Hamlet, Thanh Phu Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Wholesale food and feed ingredients for livestock, poultry and fisheries)

Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

2001294074

Địa chỉ: Số 177 đường Cách Mạng Tháng Tám, khóm 2, Thị trấn Cái Nước , Huyện Cái Nước , Cà Mau
Address: No 177, Cach Mang Thang Tam Street, Khom 2, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 08/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp