Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Việt Hải Cà Mau

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Số 22A/34, Nguyễn Trãi, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 22a/34, Nguyen Trai, Khom 1, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Mã số thuế 2001316391
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Cà Mau
Người đại diện Nguyễn Việt Hải

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính