Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Cà Mau- Cà Mau

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia
Mã số thuế:

2001325237

Địa chỉ: Số 339A, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 339a, Ly Thuong Kiet Street, Khom 9, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Gỗ Tấn Lợi (dũng)
Mã số thuế:

2001325149

Địa chỉ: 29, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 29, Ly Thuong Kiet Street, Khom 7, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Bá Hưng
Mã số thuế:

2001325131

Địa chỉ: Số 349, đường Lý Thái Tôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 349, Ly Thai Ton Street, Ward 4, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH T&h Cà Mau
Mã số thuế:

2001325082

Địa chỉ: Số 42, đường Trường Phùng Xuân, khóm 6, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 42, Truong Phung Xuan Street, Khom 6, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Cà Mau
Mã số thuế:

2001324956

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Le Hong Phong Street, Khom 7, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Và Đào Tạo Penco
Mã số thuế:

2001324949

Địa chỉ: Số 29, đường Trần Văn Thời, Khóm 7, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 29, Tran Van Thoi Street, Khom 7, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-01-2020

Doanh Nghiệp Tn Tỷ Lâm 1
Mã số thuế:

2001324603

Địa chỉ: Số 54, đường Lê Lợi, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 54, Le Loi Street, Khom 3, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH The One Hotel
Mã số thuế:

2001324508

Địa chỉ: Số MG2-19, MG2-20, MG2-23, MG2-24, Khu phố thương mại Vincom, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No MG2-19, MG2-20, MG2-23, MG2-24, Thuong Mai Vincom Quarter, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Sức Khỏe Hoàng Lộc
Mã số thuế:

2001324547

Địa chỉ: Số 140B, Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 140B, Dinh Tien Hoang, Khom 2, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Hơi Kỹ Nghệ Tư Thi
Mã số thuế:

2001324177

Địa chỉ: Số 7/6, đường Lý Bôn, khóm 7, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 7/6, Ly Bon Street, Khom 7, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên 4ps Cà Mau
Mã số thuế:

2001323984

Địa chỉ: Số 175 đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 175, Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Ken Py
Mã số thuế:

2001323991

Địa chỉ: Số 113, ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 113, Hamlet 5, Tan Thanh Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cát Nhật Tuệ
Mã số thuế:

2001323825

Địa chỉ: Khóm 4, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Khom 4, Tan Xuyen Ward, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 24-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp