Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Võ Gia Thịnh Vượng
Mã số thuế:

2001312083

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Số 1 Cà Mau
Mã số thuế:

2001310368

Địa chỉ: số 181, ấp Phú Quý, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Address: No 181, Phu Quy Hamlet, Thanh Tung Commune, Dam Doi District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Hoa Anh Nhật
Mã số thuế:

2001310343

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
Address: Hamlet 2, Thoi Binh Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Thới Bình, Cà Mau

Ngày thành lập: 02-04-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Hồng Mơ
Mã số thuế:

2001309323

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, khóm 1, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Nguyen Cong Tru Street, Khom 1, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Thủy Sản An Khánh
Mã số thuế:

2001309073

Địa chỉ: Lô số 2, Khu Cảng Cá, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Lot No 2, Khu Cang Ca, Nguyen Cong Tru Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Nt Cà Mau
Mã số thuế:

2001308866

Địa chỉ: Số 204/21, Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 204/21, Ly Thuong Kiet Street, Khom 4, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Massage Trần Thống Cà Mau
Mã số thuế:

2001307439

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Tuấn
Mã số thuế:

2001307365

Địa chỉ: Số 222, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 222, Ly Thuong Kiet Street, Khom 7, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 30-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp