Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng - Ttnt Thành Đạt Ii
Mã số thuế:

2001326946

Địa chỉ: Số 36A, Quốc lộ 1A, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: No 36a, 1a Highway, So Tai Hamlet, Thanh Phu Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 12-03-2020

Doanh Nghiệp Tn Bé Môn
Mã số thuế:

2001326897

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Address: Khom 6, Dam Doi Town, Dam Doi District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Gỗ Duy Khánh
Mã số thuế:

2001326907

Địa chỉ: Số 411, đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 411, Ly Thuong Kiet Street, Khom 5, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tamura
Mã số thuế:

2001326819

Địa chỉ: Khóm 3, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Khom 3, Tan Thanh Ward, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Phạm Bé Cà Mau
Mã số thuế:

2001326713

Địa chỉ: Đường Vành Đai số 2, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Vanh Dai So 2 Street, Khom 5, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Thế Huy Cà Mau
Mã số thuế:

2001326590

Địa chỉ: Số 17B, đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 17B, Ly Thuong Kiet Street, Khom 5, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Việt Hưng Cà Mau
Mã số thuế:

2001326537

Địa chỉ: 219 Phan Bội Châu, khóm 4, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 219 Phan Boi Chau, Khom 4, Ward 7, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Điện Lạnh Hoàng Đại
Mã số thuế:

2001326512

Địa chỉ: Số 503, đường Trần Văn Thời, khóm 4, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 503, Tran Van Thoi Street, Khom 4, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Xnk Thủy Sản Song Long
Mã số thuế:

2001326431

Địa chỉ: Số 126, ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: No 126, Dong Hung Hamlet, Tan Hung Dong Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Thủy Sản Ngọc Duyên
Mã số thuế:

2001326216

Địa chỉ: Ấp Trùm Thuật A, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau
Address: Trum Thuat A Hamlet, Khanh Hai Commune, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Ngày thành lập: 26-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp