Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty TNHH Trung Tâm Phát Triển Nước Sạch Nông Thôn - Điện Tử Công Nghệ Cao
Mã số thuế:

2001317719

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
Address: Hamlet 4, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Nda Cà Mau
Mã số thuế:

2001317684

Địa chỉ: Số 246, đường Lê Vĩnh Hòa, khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 246, Le Vinh Hoa Street, Khom 8, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Mekong Rich
Mã số thuế:

2001317638

Địa chỉ: Số 100B đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 100B, Ngo Quyen Street, Khom 1, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Stal Đa
Mã số thuế:

2001317613

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Khom 1, Cai Nuoc Town, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Thành Tâm - Quốc Thịnh
Mã số thuế:

2001317525

Địa chỉ: Số 309, đường Lê Hồng Phong, ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 309, Le Hong Phong Street, Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty CP M-mart
Mã số thuế:

2001317483

Địa chỉ: Ấp Kênh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Address: Kenh 17 Hamlet, Tam Giang Commune, Nam Can District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn, Cà Mau

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Huỳnh Tâm Ngọc
Mã số thuế:

2001317437

Địa chỉ: Số 547 Nguyễn Tất Thành, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 547 Nguyen Tat Thanh, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Ba
Mã số thuế:

2001316948

Địa chỉ: Số 81 Lý Văn Lâm, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 81 Ly Van Lam, Khom 3, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 26-08-2019

Công Ty TNHH Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Thảo Anh
Mã số thuế:

2001316553

Địa chỉ: Số 63, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
Address: No 63, Tac Thu Hamlet, Ho Thi Ky Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp