Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hưng Gia
Mã số thuế:

2001325237

Địa chỉ: Số 339A, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 339a, Ly Thuong Kiet Street, Khom 9, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 21-01-2020

Doanh Nghiệp Tn Xăng Dầu Hoàng Mậu
Mã số thuế:

2001325156

Địa chỉ: Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Dong Hung Hamlet, Tan Hung Dong Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Gỗ Tấn Lợi (dũng)
Mã số thuế:

2001325149

Địa chỉ: 29, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 29, Ly Thuong Kiet Street, Khom 7, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Bá Hưng
Mã số thuế:

2001325131

Địa chỉ: Số 349, đường Lý Thái Tôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 349, Ly Thai Ton Street, Ward 4, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH T&h Cà Mau
Mã số thuế:

2001325082

Địa chỉ: Số 42, đường Trường Phùng Xuân, khóm 6, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 42, Truong Phung Xuan Street, Khom 6, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Cà Mau
Mã số thuế:

2001324956

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: Le Hong Phong Street, Khom 7, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Và Đào Tạo Penco
Mã số thuế:

2001324949

Địa chỉ: Số 29, đường Trần Văn Thời, Khóm 7, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 29, Tran Van Thoi Street, Khom 7, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Như Huỳnh
Mã số thuế:

2001324829

Địa chỉ: Ấp Bào Vũng, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
Address: Bao Vung Hamlet, Tan Hung Commune, Cai Nuoc District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Ngày thành lập: 13-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp