Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHI SƠN
Mã số thuế:

2001337916

Địa chỉ: Số 318/36, đường Lý Văn Lâm, khóm 1, Phường 1 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 318/36, Ly Van Lam Street, Khom 1, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc (Lottery, betting and gambling)

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH TM&DV NỤ CƯỜI
Mã số thuế:

2001337786

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 9 Tran Hung Dao, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT HÀO PHÁT
Mã số thuế:

2001337708

Địa chỉ: 421 Lý Văn Lâm, khóm 1, Phường 1 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: 421 Ly Van Lam, Khom 1, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LỘC
Mã số thuế:

2001337698

 Điện thoại:

0983639223

Địa chỉ: Số 300 Lý Văn Lâm, khóm 1, Phường 1 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 300 Ly Van Lam, Khom 1, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 12/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp