Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM MEKONG LIFE
Mã số thuế:

2001332442

Địa chỉ: Số 100B Ngô Quyền, khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 100B Ngo Quyen, Khom 1, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG KHIÊM
Mã số thuế:

2001332435

Địa chỉ: Số 321, đường Lý Thái Tôn, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 321, Ly Thai Ton Street, Khom 2, Ward 4, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 10/07/2020

Công Ty TNHH Mtv Kim Dung Cà Mau
Mã số thuế:

2001332403

Địa chỉ: 143 Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 143 Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 09-07-2020

CÔNG TY TNHH MTV VLXD TRƯỜNG SƠN CÀ MAU
Mã số thuế:

2001332315

Địa chỉ: Số 21, ấp Tân Hưng, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 21, Tan Hung Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 08/07/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI GAS CÀ MAU
Mã số thuế:

2001332178

Địa chỉ: Số 43, đường Nguyễn Trãi, khóm 1, Phường 9 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 43, Nguyen Trai Street, Khom 1, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 07/07/2020

Công Ty TNHH Thực Phẩm Gia Hưng Cà Mau
Mã số thuế:

2001332185

Địa chỉ: Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Address: Vam Dam Hamlet, Nguyen Huan Commune, Dam Doi District, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhôm Xingfa Vũ Hùng
Mã số thuế:

2001332065

Địa chỉ: Số 46 Quốc lộ 1A, ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 46, 1a Highway, Ba Dieu Hamlet, Ly Van Lam Commune, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 03-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp