Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHÁNH 868
Mã số thuế:

2001342320

Địa chỉ: Số 09A, Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 3, Phường 6 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 09a, Nguyen Ngoc Sanh, Khom 3, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Kinh Doanh Bất Động Sản Lê Anh
Mã số thuế:

2001342666

Địa chỉ: 178 Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 178 Ngo Quyen, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Kinh Doanh Bất Động Sản Tấn Tài Lộc
Mã số thuế:

2001342659

Địa chỉ: 178 Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: 178 Ngo Quyen, Ward 1, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Đông Nam
Mã số thuế:

2001342602

Địa chỉ: Số 20D, Lưu Hữu Phước, khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 20D, Luu Huu Phuoc, Khom 8, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 05-01-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp