Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cà Mau

Doanh Nghiệp Tn Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Trần Hậu
Mã số thuế:

2001306629

Địa chỉ: Số 18, Đường Cao Thắng, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Address: No 18, Cao Thang Street, Khom 2, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 16-01-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KARAOKE KEN
Mã số thuế:

2001305992

Địa chỉ: Số 17H Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 17h Huynh Thuc Khang, Khom 7, Ward 7, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SPA QUỲNH VÂN
Mã số thuế:

2001306001

Địa chỉ: Số 265 Lý Thái Tôn, Khóm 2, Phường 4 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 265 Ly Thai Ton, Khom 2, Ward 4, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 07/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp