Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Tân- Huyện Tuy Phong- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tôm Giống Ba Tiến
Mã số thuế:

3401186396

Địa chỉ: Số 262, Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 262, Vinh Hung Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Zhong Chuan
Mã số thuế:

3401184624

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Vinh Tien Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Sơn
Mã số thuế:

3401176944

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Vinh Hung Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Đạt Lợi
Mã số thuế:

3401172107

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Vinh Phuc Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-07-2018

Công Ty TNHH Nhật Quang Vt
Mã số thuế:

3401169961

Địa chỉ: Lô D (Kinh doanh dịch vụ 3), Khu Kinh Doanh- Dịch Vụ Xã Vĩnh Tân , Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot D (Kinh Doanh DICH VU 3), Khu Kinh Doanh- Dich Vu, Vinh Tan Commune, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Solar World
Mã số thuế:

3401169584

Địa chỉ: Xóm 7, quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 7, 1a Highway, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Minh Linh - Bình Thuận
Mã số thuế:

3401167259

Địa chỉ: Xóm 7, quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 7, 1a Highway, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-05-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Linh - Bình Thuận
Mã số thuế:

3401167298

Địa chỉ: Xóm 7, quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 7, 1a Highway, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-05-2018

Công Ty TNHH Xuân Phú Vĩnh Tân
Mã số thuế:

3401164219

Địa chỉ: 35 thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: 35, Vinh Phuc Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp