Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tuy Phong- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tôm Giống Ba Tiến
Mã số thuế:

3401186396

Địa chỉ: Số 262, Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 262, Vinh Hung Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Zhong Chuan
Mã số thuế:

3401184624

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Vinh Tien Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-03-2019

CHÙA MINH ĐẠO
Mã số thuế:

3401182585

 Điện thoại:

Địa chỉ: , Xã Hoà Phú , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hoa Phu Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Other associations, organizations)

Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 22/01/2019

Công Ty Cổ Phần Red Sand
Mã số thuế:

3401180203

Địa chỉ: Xóm 9B, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: 9B Hamlet, Hoa Phu Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-12-2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY PHONG
Mã số thuế:

3401179399

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hai Ba Trung Street, Lien Huong Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TUY PHONG
Mã số thuế:

3401179423

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hai Ba Trung Street, Lien Huong Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TUY PHONG
Mã số thuế:

3401179416

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hai Ba Trung Street, Lien Huong Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG
Mã số thuế:

3401179409

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: Hai Ba Trung Street, Lien Huong Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cu Li
Mã số thuế:

3401178243

Địa chỉ: Số 74 Phan Đình Phùng, Khu phố Sông Thanh 3, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 74 Phan Dinh Phung, Song Thanh 3 Quarter, Phan Ri Cua Town, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 25-11-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG VŨ SÔNG LŨY
Mã số thuế:

3401177031

Địa chỉ: 246 Xóm 5B, Thôn Phú Hòa, Xã Hoà Phú , Huyện Tuy Phong , Bình Thuận
Address: 246, 5B Hamlet, Phu Hoa Hamlet, Hoa Phu Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30/10/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Sơn
Mã số thuế:

3401176944

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Address: Vinh Hung Hamlet, Vinh Tan Commune, Tuy Phong District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp