Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tánh Linh- Bình Thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đại Phát Lợi
Mã số thuế:

3401200594

Địa chỉ: Đường số 5, xóm 9, KP Lạc Hưng I, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Street No 5, Hamlet 9, KP Lac Hung I, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Phúc Lộc Phát
Mã số thuế:

3401196563

Địa chỉ: 379A Trần Hưng Đạo, KP Lạc Hóa 1, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: 379a Tran Hung Dao, KP Lac Hoa 1, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Trọng Ngân
Mã số thuế:

3401195457

Địa chỉ: Xóm 6, thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hamlet 6, Hamlet 3, Duc Binh Commune, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-10-2019

CÔNG TY TNHH MTV KONOHA
Mã số thuế:

3401181278

Địa chỉ: 35 Đường 24, Xã Huy Khiêm , Huyện Tánh Linh , Bình Thuận
Address: 35, Street 24, Huy Khiem Commune, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TÁNH LINH
Mã số thuế:

3401180531

Địa chỉ: 117 đường 25 tháng 12, KP Lạc Thuận, Thị trấn Lạc Tánh , Huyện Tánh Linh , Bình Thuận
Address: 117, 25 Thang 12 Street, KP Lac Thuan, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TÁNH LINH
Mã số thuế:

3401180524

Địa chỉ: 117 đường 25 tháng 12, KP Lạc Thuận, Thị trấn Lạc Tánh , Huyện Tánh Linh , Bình Thuận
Address: 117, 25 Thang 12 Street, KP Lac Thuan, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TÁNH LINH
Mã số thuế:

3401180556

Địa chỉ: 117 đường 25 tháng 12, KP Lạc Thuận, Thị trấn Lạc Tánh , Huyện Tánh Linh , Bình Thuận
Address: 117, 25 Thang 12 Street, KP Lac Thuan, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư An Gia Khải
Mã số thuế:

3401175179

Địa chỉ: Số 6, đường ĐT 720, Thôn 7, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 6, DT 720 Street, Hamlet 7, Gia An Commune, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-10-2018

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN TÁNH LINH
Mã số thuế:

3401175108

Địa chỉ: 184 đường 25 tháng 12, Thị trấn Lạc Tánh , Huyện Tánh Linh , Bình Thuận
Address: 184, 25 Thang 12 Street, Lac Tanh Town, Tanh Linh District, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội (The Communist Party, Civil society)

Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Ngày thành lập: 27/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp