Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tiến Lợi- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nguyễn Thành
Mã số thuế:

3401202143

Địa chỉ: 208/40 Trần Quý Cáp, thôn Tiến Phú, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 208/40 Tran Quy Cap, Tien Phu Hamlet, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Lâm Trân
Mã số thuế:

3401201809

Địa chỉ: 290b Trần Quý Cáp, thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 290B Tran Quy Cap, Tien Hung Hamlet, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Vi-growth
Mã số thuế:

3401193763

Địa chỉ: Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Tien Hung Hamlet, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Tiến Hưng
Mã số thuế:

3401189090

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Tổ 4, Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Truong Chinh Street, Civil Group 4, Tien Hung Hamlet, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Isora
Mã số thuế:

3401187978

Địa chỉ: Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Tien Hung, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-05-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TINA
Mã số thuế:

3401181662

Địa chỉ: 134 Trần Quý Cáp, Xã Tiến Lợi , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: 134 Tran Quy Cap, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Vui Chơi Giải Trí Thiên Vương
Mã số thuế:

3401171456

Địa chỉ: Số 391 Trần Quý Cáp, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 391 Tran Quy Cap, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Tm Dv Minh Thủy
Mã số thuế:

3401161909

Địa chỉ: KM05 Quốc lộ 1A, thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: KM05, 1a Highway, Tien Hung Hamlet, Tien Loi Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 11-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp