Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Trinh- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cánh Đồng Hoa
Mã số thuế:

3401210592

Địa chỉ: Tổ 2, khu phố 9, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Civil Group 2, Quarter 9, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 21-08-2020

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP TOÀN PHÁT
Mã số thuế:

3401210391

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, KP3, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Le Duan Street, KP3, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/08/2020

Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Toàn Phát
Mã số thuế:

3401209910

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, khu phố 3, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Le Duan Street, Quarter 3, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-08-2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M ĐĂNG HOÀNG
Mã số thuế:

3401208508

Địa chỉ: 102 Đặng Văn Ngữ, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 102 Dang Van Ngu, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17/07/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô T2s
Mã số thuế:

3401207381

Địa chỉ: 08 Lương Định Của, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 08 Luong Dinh Cua, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp