Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thủy- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH S&T LAND
Mã số thuế:

3401168005

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Quarter 2, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15/05/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất
Mã số thuế:

3401167788

Địa chỉ: Q7 đường số 7, KDC Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Q7, Street No 7, KDC Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14-05-2018

Công Ty TNHH Đạt Nguyện
Mã số thuế:

3401166978

Địa chỉ: 465 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 465 Thu Khoa Huan, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-04-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tinh Hoa
Mã số thuế:

3401166985

Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Khu phố 14, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Dai Lo Hung Vuong, Quarter 14, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-04-2018

CÔNG TY TNHH TRÍ KHÁNH
Mã số thuế:

3401166921

Địa chỉ: 08 Lê Quý Đôn, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 08 Le Quy Don, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24/04/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Xây Dựng Vĩnh Hưng
Mã số thuế:

3401166463

Địa chỉ: 74 Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 74 Le Dai Hanh, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xnk Và Thương Mại Tâm Dương Phát
Mã số thuế:

3401165614

Địa chỉ: D12, khu phố 4, đường Lương Thế Vinh, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: D12, Quarter 4, Luong The Vinh Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 04-04-2018

Công Ty TNHH Dầu Nhờn Đỗ Gia
Mã số thuế:

3401164875

Địa chỉ: F46 Đường Hoàng Bích Sơn, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: F46, Hoang Bich Son Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 20-03-2018

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản An Phát
Mã số thuế:

3401164730

Địa chỉ: KP 7, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: KP 7, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 15-03-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Vạn Phúc Thịnh
Mã số thuế:

3401164586

Địa chỉ: G2-61, đại lộ Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: G2-61, Dai Lo Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-03-2018