Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thủy- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

CÔNG TY TNHH HOÀNG KHA LAND
Mã số thuế:

3401205553

Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Khu phố 6, Phường Phú Thủy , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận
Address: Dai Lo Hung Vuong, Quarter 6, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 01/06/2020

Công Ty TNHH Mtv Royal Club
Mã số thuế:

3401204461

Địa chỉ: F20 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: F20 Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-05-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK VICTORY
Mã số thuế:

3401204648

Địa chỉ: 205 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 205 Ton Duc Thang, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 14/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THÀNH T&T
Mã số thuế:

3401204359

Địa chỉ: L7.41 Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: L7.41 Pham Hung, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08/05/2020

Công Ty TNHH Phân Phối Và Thương Mại Hải Minh
Mã số thuế:

3401203468

 Điện thoại:

0965942511

Địa chỉ: 24 Lê Đại Hành, KDC Hùng Vương 2, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 24 Le Dai Hanh, KDC Hung Vuong 2, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-04-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Quang Bảo
Mã số thuế:

3401203644

 Điện thoại:

0937876303

Địa chỉ: 127 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 127 Ton Duc Thang, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 16-04-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Địa Ốc Bình Thuận
Mã số thuế:

3401202672

 Điện thoại:

0933033046

Địa chỉ: D20 Trương Hán Siêu, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: D20 Truong Han Sieu, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-03-2020