Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thủy- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Ae Group
Mã số thuế:

3401195182

Địa chỉ: F45 Tôn Thất Tùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: F45 Ton That Tung, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Phân Phối - Thương Mại Hải Bình
Mã số thuế:

3401193851

Địa chỉ: 74 Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 74 Le Dai Hanh, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bđs Ocean Real
Mã số thuế:

3401193594

Địa chỉ: B2-12 Đường số 3, Khu phố biển Rạng Đông, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: B2-12, Street No 3, Bien Rang Dong Quarter, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thiên Long
Mã số thuế:

3401192840

Địa chỉ: 59 Đỗ Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 59 Do Hanh, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Thiên Long La
Mã số thuế:

3401190522

Địa chỉ: Lô 1 KDC Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot 1 KDC Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-07-2019

Công Ty TNHH Địa Ốc Riva Homes
Mã số thuế:

3401189767

Địa chỉ: 41/1 Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 41/1 Nguyen Tuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hưng Bình Thuận
Mã số thuế:

3401188890

Địa chỉ: 419 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 419 Thu Khoa Huan, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 09-06-2019

Công Ty TNHH Điện Mặt Trời
Mã số thuế:

3401188442

Địa chỉ: Số nhà 121/13, đường Thủ Khoa Huân, Khu phố 3, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: No 121/13, Thu Khoa Huan Street, Quarter 3, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Sài Gòn Phan Thiết Land
Mã số thuế:

3401186565

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 11, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hung Vuong Street, Quarter 11, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phát Long Phát
Mã số thuế:

3401186406

Địa chỉ: H2, Khu phố 13, Đường Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: H2, Quarter 13, Hung Vuong Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 17-04-2019