Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thủy- Thành phố Phan Thiết- Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Dương Gia Bình Thuận
Mã số thuế:

3401199772

Địa chỉ: J7-J8 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: J7-J8 Vo Van Kiet, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Nội Thất Phố Việt
Mã số thuế:

3401199677

Địa chỉ: A19-20-21 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: A19-20-21 Vo Van Kiet, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Giải Trí 3d
Mã số thuế:

3401198514

Địa chỉ: E47 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: E47 Dai Lo Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thịnh Thái
Mã số thuế:

3401198225

Địa chỉ: 34-35 Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 34-35 Pham Hung, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Đất Nhà Phan Thiết
Mã số thuế:

3401197486

Địa chỉ: A13 Khu Văn Công, đường Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: A13 Khu Van Cong, Thu Khoa Huan Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 27-11-2019

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Anh
Mã số thuế:

3401196884

Địa chỉ: 01 Ngô Thì Nhậm, Khu phố 12, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 01 Ngo Thi Nham, Quarter 12, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Khách Sạn Tường Anh
Mã số thuế:

3401196813

Địa chỉ: D5/01 khu phố biển Rạng Đông, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: D5/01, Bien Rang Dong Quarter, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Du Lịch Thành Vinh 3
Mã số thuế:

3401196235

Địa chỉ: K56-57, Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: K56-57, Ton Duc Thang, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Du Lịch Thành Vinh 1
Mã số thuế:

3401196228

Địa chỉ: K56-57, Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: K56-57, Ton Duc Thang, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Du Lịch Thành Vinh 2
Mã số thuế:

3401196242

Địa chỉ: K56-57, Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: K56-57, Ton Duc Thang, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tiến Đại Thành
Mã số thuế:

3401196482

Địa chỉ: C105 KDC Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: C105 KDC Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Gemland
Mã số thuế:

3401196066

Địa chỉ: 03 Nguyễn Huy Tự, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 03 Nguyen Huy Tu, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Thiên Phú
Mã số thuế:

3401195841

Địa chỉ: Hẻm 416 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Hem 416 Thu Khoa Huan, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Ae Group
Mã số thuế:

3401195182

Địa chỉ: F45 Tôn Thất Tùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: F45 Ton That Tung, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày thành lập: 08-10-2019