Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thiên Long La

Ngày thành lập: 12-07-2019

Địa chỉ: Lô 1 KDC Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: Lot 1 KDC Hung Vuong, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 3401190522
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Từ Phú Lâm

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính