Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phân Phối - Thương Mại Hải Bình

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: 74 Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Address: 74 Le Dai Hanh, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 3401193851
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Bình Thuận
Người đại diện Phạm Tấn Hiệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phân Phối - Thương Mại Hải Bình

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính